Kurssi on päättynyt.
Kiitos osallistumisestasi!

Miten julkaisen päätökset netissä uuden kuntalain mukaan?

Kuntalaki muutti päätösten tiedoksiantoa siten, että toimielinten päätökset ja myös osa viranhaltijapäätöksistä tulee julkaista netissä. Moni kunta pohtii tarkempaa ohjeistusta ja nyt onkin hyvä aika kouluttautua asiasta.

Miten antaa päätökset tiedoksi oikein?

Päätösten tiedoksiannon muutos tuo tarpeen arvioida myös muutoksenhakua tarkasti ja huolehtia, että päätökset annetaan tiedoksi oikein. Päätökseen, johon haetaan muutosta kunnallisvalituksella, tulee julkaista netissä.

Asiantuntijamme ovat pohtineet näitä kysymyksiä ja verkkokurssilla saat konkreettiset vastauksen moniin aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Kurssin on jaettu neljään eri teemaan, joiden sisällöt ovat seuraavat:

1. Minkälaiset päätökset on netissä julkaistavia päätöksiä?
- Mikä muuttui tiedoksiannossa?
Mitkä ovat yksilöpäätöksiä, joita ei julkaista netissä?
Miten viranhaltijapäätöksiin haetaan muutosta?

Kuinka eri asiaryhmien päätöksiä tulee julkaista netissä?:
- Henkilöstöasiat
- Hankinta-asiat
- Yleishallinto
- Tekninen toimiala

2.Tiedoksianto ja muutoksenhaku
Miten eri muutoksenhakutavat vaikuttavat päätösten nettijulkaisuun?
Mikä on muutoksenhakukelpoinen päätös?
Mikä on kuntalain mukaisesti muutoksenhakukelpoinen päätös?

3.Mitä tietoja ei saa julkaista netissä
Mitä henkilötietoja voin julkaista netissä?
Salassapidettävät tiedot
Ei vielä julkiset tiedot
Kuinka kauan tiedot pitää olla netissä

4.Käytännön vinkit eri tilanteisiin
Mitkä ovat muutoksenhaun kannalta netissä julkaistavat riittävät tiedot?
Miten suhtaudun liitteisiin ja oheisaineistoon?
Hyviä ohjeistusesimerkkejä muista kunnista
Näin ei kannata tehdä – esimerkkejä

Kurssi on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle, joiden työhön kuuluu listojen ja pöytäkirjojen laatiminen sekä nettiin vieminen ja verkkoviestintä. Kouluttajana tämän verkkokurssin videoilla toimii erityisasiantuntijat, HTM, Tuuli Tarukannel ja Ulla Tirronen (Hallintoakatemia).

Verkkokurssi on opiskelijan näkökulmasta laadittu tiivis koulutuspaketti. Kurssin aihe on jaettu eri alaosioihin oppimisen helpottamiseksi. Kussakin osiossa on tiivis johdatus aiheeseen, asiantuntijoiden koulutusvideoita sekä oppimista tukevia nopeita harjoitustehtäviä, joihin saat vastaukset heti. Kurssi on auki neljän viikon ajan ja pystyt opiskelemaan kurssin aukioloaikana oman aikataulusi mukaan – ajasta, välineestä ja paikasta riippumatta. Osallistuaksesi verkkokurssillemme tarvitset vain toimivan nettiyhteyden.

Ilmoittautuaksesi koulutukseen sinun tulee rekisteröityä videokoulutus.fi -sivuston käyttäjäksi. Ilmoittautuessa voit maksaa koulutuksen heti tai vaihtoehtoisesti voit tilata laskun organisaatiollesi.

Kysyttävää? Ole yhteydessä: info@hallintoakatemia.fi
Hinta: 179,80 €

Kouluttajat

Suomen Videokoulutus Oy

Ulla Tirronen

Hallintoakatemia

Tuuli Tarukannel

Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.

Tutustu myös

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Verkkokurssilla perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa. Tietosuoja-asetus tulee ehdotuksen mukaan toukokuussa 2018 vaikuttamaan rekisterinpitäjään toimintaan ja korostamaan heidän velvollisuuksiaan entisestään. Kurssilla käydään läpi mitä muutoksia uudistus tulee käytännön elämään tuomaan. Koska tietosuoja-asetus tuo meille useita uusia velvoitteita, suunnittelu on hyvä aloittaa jo nyt. >> Tutustu

Kuntalaki sihteerille

Kurssilla käydään läpi keskeisiä kuntalain kohtia erityisesti toimielimen sihteerin näkökulmasta, mutta koulutus sopii myös muunlaista sihteerityötä tekeville. Kurssilla perehdytään muun muassa kunnan hallinnon järjestämiseen, hallintosääntöön, toimielinten toimintaan, kokousmenettelyihin sekä käydään läpi pöytäkirjaan liittyviä seikkoja. Kurssilla perehdytään myös kuntalakiin tulleisiin keskeisimpiin muutoksiin. Kouluttajana verkkokurssilla toimii erityisasiantuntija, HTM, Tuuli Tarukannel (Hallintoakatemia). >> Tutustu

Kuntayhtiön hallituksen jäsenen perehdytyspaketti

Koulutuksessa käsitellään kuntayhtiöiden johtamista koko kuntakonsernin ja kuntayhtiöiden näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään uuden kuntalain tuomiin muutoksiin esimerkiksi omistajaohjauksessa, konserniohjeessa sekä tiedonsaantioikeuksiin ja tiedonkulkuun kuntakonsernissa. Kurssilla käsitellään myös kuntayhtiön ja kunnan vastuuhenkilön vastuiden ja toiminnan eroja sekä hyvää hallitustapaa. Lisäksi kurssilla perehdytään koko konsernin ja kuntakonserniin kuuluvan yhtiön talouteen ja taloudenohjaukseen. >> Tutustu